woensdag 1 maart 2017

Diaspora

diaspora [-dy-, řec. rozptýlení] 1. náb. nebo etnická skupina žijící trvale v rámci jiného, zcela odlišného celku nebo mimo oblast svého pův. (např. Židé žijící mimo Palestinu); 2. bot. orgán rostlin, který slouží k rozmnožování a rozšiřování, např. spora, semeno, plod, cibule a část trsu. diastasa [dy-áza, řec.], diastáza — amylolytický enzym, soubor sladových enzymů, amylas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten