zondag 5 maart 2017

Demokratismus

demokratismus [-tyz-, řec.], snaha po uplatňování dem. zásad ve veř. životě a v řízení státu. Má třídně v7hraněný charakter: d. buržoazní je omezen obj. zájmem buržoazie na zachování kapitalismu; teprve d. socialistický, zal. na spol. vlastnictví výr. prostředků, umožňuje fakticky vládu liču. „demokratizace kapitálu**, burž. teorie, která tvrdí, že s růstem akciových spol. dochází k rozšířeni počtu vlastníků akcií mezi širokými vrstvami obyv..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten